Jan Maroušek | Vzdělavaci projekt

Identifikační, lokalizační, dohledové
zabezpečovací a poplachové technologie

Konzultace, analýza, měření, školení,
oponentura cenových a technologických
nabídek, odborné semináře a workshopy

VOLEJTE +420 734 490 779

Konzultace, analýza, merení, školení, oponentura

Poradíme Vám, jaké technologie a konkrétní produkty jsou ideální pro Váš projekt. Pomůžeme Vám v přípravných fázích, doporučíme postup prací a jejich harmonogram, budeme se s Vámi podílet na přípravě projektové dokumentace. Provedeme měření v konkrétním prostředí, uspořádáme pro Vás praktický technologický workshop v reálných podmínkách, vyškolíme Váš tým. Při realizace projektu se můžete spolehnout na naši profesionalitu, důkladnost a přesnost, po zprovoznění systému pak na naši technologickou a servisní podporu. Budeme Vás informovat o nových možnostech technologií, o trendech a našich nových zkušenostech.

Konzultace zdarma

Neváhejte využít možnosti bezplatné konzultace, ať už jste v jakékoli fázi projektu. Nabízíme realistický a nezaujatý pohled na řešenou problematiku. I bezplatná konzultace může být pro Vás zdrojem zásadních informací.

“Rád Vám osobně zodpovím Vaše dotazy”

Karel Maroušek, MSc, MBA
jednatel, active-id, s.r.o.

   +420 734 490 779
   info@active-id.cz
   active-id

RFID seminář
KOV, VODA, MRÁZ

Žádné dva RFID projekty nejsou shodné. Vliv prostředí a klimatických podmínek vždy negativně ovlivňuje funkci RFID.Prakticky si vyzkoušejte možnosti RFID a RTLS technologie v “nepřátelském” prostředí.

U Vás, v reálných podmínkách, společně s Vaším týmem.

Měření, analýza, školení


Pokud jste se rozhodli využívat moderní identifikační, lokalizační a dohledové technologie, nepodceňujte přípravné a testovací fáze projektu.

Ve spolupráci s Vámi proměříme konkrétní prostředí a navrhneme optimální postup. Zjistěte reálné možnosti, zajistěte si “znalostní letovou hladinu” vašich zaměstnanců.

Oponentura

Máte již jasnou představu o integraci technoloigií ve Vaší firmě, nebo dokonce konkurenční technologickou nabídku? Posoudíme její technickou úroveň, použitelnost a funčnost jednotlivých prvků systému, navrhovaný harmonogram integrace a ceny.

Získejte nový, nestranný, objektivní a realistický pohled.

Kromě oponentských prací provádíme i “lokalizaci” korporátních metodik pro integraci technologií v pobočkách v České Republice. Pomůžeme Vám pochopit často velmi složitá korporátní zadání.

Kamerové zkoušky v reálných podmínkách provozu

Často zanedbávaná přípravná fáze každé projektu instalace kamerového systému. Každé prostředí má jiné světelné podmínky a není možné vybrat vhodný typ kamery bez znalosti konkrétního prostředí.

Provádíme kamerové zkoušky a měření prostředí, ve kterém má kamera fungovat.

Neváhejte a využijte možnost proměřit prostory, které chcete kamerami monitorovat. Chtějte od CCTV systému 100% jeho výkonu.

Nahrávání dat do RFID tagů a Hard-tagů

RFID tiskárna slouží k nahrávání dat do pamětí RFID tagu. Tiskárna nahraje data do RFID čipu, ověří jejich správnost a pak vytiskne okem vyditelné znaky a čárové kódy. Vznikne tak Smart Label.

Nahrávání zapouzdřených tagů (hard tag) provádíme idnividuálně pomocí vlastního systému pro nahrávání RFID dat a potisk etiket.

Nahráváme vzrůstající řady čísel i řady dle dodaných databází.

Garantujeme 100% kvalitu nahraných dat a funkčnost RFID tagů.

Potisk etiket čárovým a 2D kódem, textem a grafikou

Potisk etiket čárovým kódem, grafikou a textem na různé materiály, dle použití etiket. Možnost barev a grafického předtisku.2D/QR kódy umíme upravit do grafické a dynamické podoby aby byly pro čtečku dekódovatelné, ale přitom atraktivní.

Vývoj software na zakázku, integrace do informačních systémů

Sami i ve spolupráci s partnerskými vývojovými firmami provádíme softwarový vývoj zákaznických řešení, databázových systémů a můstků pro integraci do firemních informačních systémů.

Provádíme vývoj software i pro mobilní zařízení či on-line řešení v cloudu.